INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

Podstawa prawna i merytoryczna

Instrukcja, regulująca zasady funkcjonowania inwentaryzacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu, została opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 217.), natomiast w kwestiach organizacyjno-technicznych i proceduralnych – na Kodeksie pracy, Kodeksie cywilnym, a w szczególności wypracowanych przez praktykę, na zasadach określonych w polityce rachunkowości.

Powiązane posty

Zmiana rozmiaru czcionki