Deklaracja dostępności

W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu koordynatorem do spraw dostępności jest Barbara Bielska – dyrektor, telefon:  89 7550179, e-mail: mbpresz@wbp.olsztyn.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu należy
w szczególności:

 • Dokonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu  w zakresie zapewnienia ich dostępności.
 • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami.
 • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do  świadczonych usług.
 • Prowadzenie działań promujących dostępność.
 • Przedstawianie Burmistrzowi Reszla bieżących informacji o podejmowanych działań z zakresu realizowanych zadań. Opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Reszlu, ul. Kolejowa 2a, 11-440 Reszel

 • Do budynku Biblioteki prowadzi jedno wejście od ulicy Kolejowej, które posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy Bibliotece nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego  dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak progów oraz szeroko otwierane drzwi na parterze budynku, umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla użytkowników.
 • Do Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych (na I piętrze) prowadzą schody, brak jest windy.

Użytkownicy na wózkach inwalidzkich mogą otrzymać wsparcie przeszkolonego pracownika
i zostać obsłużeni w Oddziale dla Dzieci (na parterze).

 • Brak jest w Bibliotece toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku oraz do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.
 • W Bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych. Natomiast znajdują się napisy w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 • W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Czytelnikom ze szczególnymi potrzebami – osobom niewidomym i słabo widzącym, głuchym, oraz tym, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do Biblioteki, Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu umożliwia wypożyczenie czytników elektronicznych oraz bezpłatny dostęp do e-booków
i audiobooków na platformie Legimi.

Filia Biblioteczna w Świętej Lipce, Święta Lipka 28

 • Lokal Filii znajduje się na I piętrze budynku współdzielonego z lokalami mieszkalnym.
 • Do budynku prowadzi wejście od strony podwórza. Brak jest podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na piętro prowadzą schody, brak windy.
 • Toaleta w lokalu Filii nie jest przystosowana do potrzeb osób na wózku inwalidzkim.
 • Do budynku i lokalu Filii można wejść z psem asystującym oraz  z psem przewodnikiem.
 • W Filii nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych. Natomiast znajdują się napisy w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 • W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Strona internetowa Biblioteki

 • Data publikacji strony internetowej www.biblioteka.reszel.pl –  1 lipca 2019 r.
 • Data ostatniej aktualizacji – strona aktualizowana jest na bieżąco.

Strona internetowa Biblioteki jest tylko częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej:

– nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

– brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,

– część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej (wszystko jest jako tekst)

– linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, 

  którą mogą odczytać programy dla osób niewidomych.

Strona www.biblioteka-reszel.pl posiada Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1-2018) Checked to lewvel AA

Ułatwienia

Strona www.biblioteka-reszel.pl ułatwia dostęp dla osób niepełnosprawnych dzięki zainstalowanej wtyczce, która pomaga rozwiązywać problemy z dostępnością, takie jak:

 • Zwiększ rozmiar czcionki / tekstu
 • Zmniejsz rozmiar czcionki / tekstu
 • Nawigacja za pomocą klawiatury
 • Włącz czytelną czciokę
 • Podkreśl tytuły linków
 • Podświetl linki
 • Wyczyść ciasteczka
 • Obrazy w skali szarości
 • Włącz odwracanie kolorów i obrazów
 • Usuń animację
 • Usuń style
 • Tryb wyświetlania świateł

Pod adresem www.biblioteka.reszel.pl dostępne są:

 • Dane teleadresowe siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu.
 • Informacje o dostępności architektonicznej.
 • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Każdy użytkownik Biblioteki ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada Barbara Bielska – Dyrektor

Telefon 89 7550179, e-mail: mbpresz@wbp.olsztyn.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powiązane posty

Zmiana rozmiaru czcionki