Nabór do pracy – bibliotekarz – zastępstwo

Praca w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu zatrudni pracownika na stanowisku bibliotekarskim w Oddziale dla Dzieci (praca na zastępstwo min. do końca 2023 r.)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat
 • możliwość rozwoju osobistego, szkolenia
 • świadczenia socjalne
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia na życie

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne
 • ogólna wiedza z zakresu literatury
 • rozeznanie na rynku nowości wydawniczych
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • umiejętności komunikacyjne
 • kreatywność oraz zaangażowanie w działaniu
 • wysoka kultura osobista
 • bardzo dobra organizacja własnej pracy  i umiejętność pracy zespołowej
 • samodzielność
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • niekaralność
 • dyspozycyjność (praca w soboty, wyjazdy na szkolenia)
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

Dodatkowe zalety kandydata:

 • doświadczenie bibliotekarskie lub pedagogiczne
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć  dla dzieci i młodzieży
 • umiejętność opracowania zbiorów
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa czytelnika
 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów
 • katalogowanie zbiorów
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych  promujących czytelnictwo i bibliotekę
 • promowanie działań w mediach, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych

Termin i sposób składania dokumentów:

CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Reszlu, dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2019, poz. 1781 oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”,  oraz list motywacyjny należy przesłać do 15 maja 2023 r. na adres: dyrektor@biblioteka-reszel.pl lub listownie na adres:  Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu, ul. Kolejowa 2a, 11-440 Reszel
z dopiskiem PRACA.

Dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Dyrektor zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią postawione wymagania.

Zmiana rozmiaru czcionki